• Uncategorized

    רבי מאיר בעל הנס – מה סיפורו

    רבי מאיר בעל הנס הנו אחד מגדולי התנאים של עם ישראל לאורך ההיסטוריה. הוא חי בדור הרביעי של התנאים ונחשב לגדול התנאים בדורו. רבי מאיר נחשב לתלמידו החכם והחשוב ביותר של רבי עקיבא ומסופר בגמרא שאף ישב לידו בתחילת השולחן. כמו כן היה גם תלמידו של רבי ישמעאל ונסמך לדון בעניינים חשובים שונים באותה תקופה. נירון שמזרעו יצא רבי מאיר בעל הנס, היה שר הצבא של קיסר רומי שבבואו לכבוש את ירושלים שאל תינוק מה למד היום והתינוק השיב לו "ונתתי את נקמתי באדום בידי עמי ישראל…" וכך הבין נירון את משמעות המשפט וברח מהצבא והצטרף לעם ישראל היושבים בירושלים. רבי מאיר בעל הנס נשא את ברוריה לאישה, בתו של…

    סגור לתגובות על רבי מאיר בעל הנס – מה סיפורו
כפתור נגישות פתוח