רבי מאיר בעל הנס – מה סיפורו

רבי מאיר בעל הנס – מה סיפורו

רבי מאיר בעל הנס – מה סיפורו
רבי מאיר בעל הנס – מה סיפורו

רבי מאיר בעל הנס הנו אחד מגדולי התנאים של עם ישראל לאורך ההיסטוריה. הוא חי בדור הרביעי של התנאים ונחשב לגדול התנאים בדורו. רבי מאיר נחשב לתלמידו החכם והחשוב ביותר של רבי עקיבא ומסופר בגמרא שאף ישב לידו בתחילת השולחן. כמו כן היה גם תלמידו של רבי ישמעאל ונסמך לדון בעניינים חשובים שונים באותה תקופה. נירון שמזרעו יצא רבי מאיר בעל הנס, היה שר הצבא של קיסר רומי שבבואו לכבוש את ירושלים שאל תינוק מה למד היום והתינוק השיב לו "ונתתי את נקמתי באדום בידי עמי ישראל…" וכך הבין נירון את משמעות המשפט וברח מהצבא והצטרף לעם ישראל היושבים בירושלים. רבי מאיר בעל הנס נשא את ברוריה לאישה, בתו של התנא הגדול רבי חנינא בן תרדיון וזו הייתה ידועה בחוכמתה ובהשקעתה בלימוד הלכות תורה.

אודות שמו של רבי מאיר:

שמו האמיתי של רבי מאיר בעל הנס הוא רבי נהוראי. אומרים ששמו שונה לרבי מאיר כשכם הוא מאיר עיני חכמים בהלכה. לאחר מכן הועלו שאלות והשוואות לגבי שינוי שמו כיוון שגם נהוראי יכול להיחשב כמנהיר עיני חכמים אולם מבואר לאחר מכן כי שמו נקרא רבי מאיר כיוון שרבים נקראו בשם נהוראי ולכן זה לא ייחד אותו ונקרא שמו רבי מאיר.

הסיבה שהוא מכונה "בעל הנס":

רבי מאיר בעל הנס קיבל את הכינוי הזה בשל נס שעשה עם אחותה של אשתו ברוריה. מאז אותו סיפור קיבל לזכותו שעם ישראל יוכל להתפלל לישועות בדבר קדושתו וזכותו העומדת לעם ישראל של רבי מאיר בעל הנס. משום כך גם היום יהודים רבים עולים לקברו של רבי מאיר בעל הנס בטבריה ומתפללים לישועות וניסים בפני הקב"ה בזכותו של התנא הקדוש.

הסיפור מספר על אחותה של ברוריה שנלקחה בשבי על ידי הרומאים. ברוריה לא יכולה הייתה כבר לשאת בצערה וביקשה מרבי מאיר לעזור ולנסות לשחררה. רבי מאיר הלך עם מטבעות זהב אל השומר וביקש ממנו לשחרר אותו בתמורה לכסף. הוא הדריך את השומר שיוכל לשאת שימוש בחצי מהמטבעות ואילו בחציים השני ישחד את הממומנים עליו. השומר שאל מה יעשה כאשר יגמרו לו מטבעות הזהב וזה אמר לו שיגיד "אלקא דמאיר ענני" והוא ינצל. בתחילה השומר לא האמין ורבי מאיר הטריד את כלבי השמירה אל מול עיניו של השומר וכאשר אלה באו לתקוף אותו הוא צעק "אלקא דמאיר ענני" והכלבים פשוט עזבו אותו לנפשו. השומר צפה בנס והאמין כעת לדבריו ושחררה את אחותה של ברוריה.

כך בכל יום שעבר הממונה עליו וביקש לבדוק שכולן נמצאות, השחיל לכיסו מטבע זהב והוא העלים עין. כאשר נגמרו המטבעות הוא הועמד לדין והובא לתלייה. רגע לפני הוא צעק "אלקא דמאיר ענני" ולא הצליחו לתלות אותו. כאשר שאל מה פשר המעשה הוא סיפר את הסיפור עם רבי מאיר וניצל.

כפתור נגישות פתוח